00:03:56
I like it, baby, yeah, I like it, oh, like it
I like it, yeah
I like, I like it, baby
I like it, baby
それが好きなの、ベイビー
それが好きなの
それが好きなの、ベイビー
それが好きなの、ベイビー
00:04:16
I like it, baby
Baby, come on over
Ooh, I like it, baby
Who loves you, baby?
それが好きなの、ベイビー
こっちに来て
それが好きなの、ベイビー
誰があなたを愛してると思う?